lò Xo Khí

lò Xo Khí

lò Xo Khí

lò Xo Khí

lò Xo Khí
lò Xo Khí

LÒ XO KHÍ

XI LANH BÀN XOAY

- Chất lượng là tiêu chí số 1 của công ty Quốc Tế Á Đông, xi lanh khí dùng cho bàn xoay cũng không phải là một ngoại lệ. Chúng tôi luôn mong muốn cung cấp một sản phẩm có giá trị đến với người tiêu dùng.

Không điều chỉnh được độ cao

Liên hệ:

Hotline kỹ thuật : 0907 513 000- Kinh doanh:  0908 088 878 để được hỗ trợ tư vấn.

Return Cylinder

Đặc tính kĩ thuật:

-Trả về vị trí chính giữa một cách tự động

- Không điều chỉnh được độ cao

Liên hệ:

Hotline kỹ thuật : 0907 513 000- Kinh doanh:  0908 088 878 để được hỗ trợ tư vấn.

Auto return Cylinder

Đặc tính kĩ thuật:

- Tự động trả về vị trí chính giữa

- Không điều chỉnh được độ cao

Liên hệ:

Hotline kỹ thuật : 0907 513 000- Kinh doanh:  0908 088 878 để được hỗ trợ tư vấn.

AUTO HIGH AUTO RETURN

Đặc tính kĩ thuật:

- Tự động trở về vị trí chính giữa cũng như trở về vị trí cao nhất.

- Điều chỉnh được độ cao.

Liên hệ:

Hotline kỹ thuật : 0907 513 000- Kinh doanh:  0908 088 878 để được hỗ trợ tư vấn.